Välj en sida

Analys och webbstrategi lägger grunden för att lyckas online. En effektiv webbstrategi bygger på att stödja affärsidén och leverera rätt budskap, till rätt kund vid rätt tidpunkt. Börja med att inventera hur din webbplats fungerar. Hur ser situationen ut idag och vad är visionen

Det börjar ofta med att man formar en webbstrategi

Några av steg och uppgifterna som en webbstrategi löser är:
1. Det måste börja med en analysfas som inkluderar nuläge, marknad, positionering i förhållande till konkurrenter.
2. En målbild behöver formas som inbegriper förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar.
3. Vilka är målgruppen? En webbstrategi bör ha ett starkt användarfokus som identifierar målgruppen och dess behov.
4. Så långt kan man konkret börja forma en kommunikationsidé, en förståelse för vilket content som väcker intresse.
5. Vilket ytterligare konkretiseras i metoder och kanalval med sikte att nå målgrupp välja rätt teknik, webblösning eller digital marknadsföringsmetod.
6. Här är vi inte framme, med iterationer baserat på mätdata för att följa upp att de mål som vi bestämt uppfylls kan man sedan optimera och utveckla.

Hur skapa lönsamhet i webbsatsningar?

Det mesta på nätet är spårbart och mätbart och genom att sätta upp olika kvantifierbara mål går det att se till att sajten utvecklas åt rätt håll. Hur ser de digitala konkurrenterna ut inom ditt affärsområde och är det samma konkurrenter som du mött i den verkliga världen?

Eftersom webbplatsen är det centrala i kundens köpresa måste den bygga kännedom kring varumärket och föra kunden från nyfikenhet till beslut. För varumärkeskännedom är det viktigt att tidigt fånga in nya leads när de undersöker marknaden efter en produkt eller lösning. När det gäller köpfasen så handlar det om hur sajten fungera och konverterar. Trafik är en sak, men det som räknas är leads som konverterar och blir kunder.