Välj en sida

Företagare har mycket att vinna på digitalisering. Men ändå är det många företagare, stora som små, som inte har satsat tillräckligt ännu. I synnerhet verkar det skapas en växande digital klyfta mellan små och stora företag. I en ny rapport framgår det att storbolagen kommit längre – och kan dra betydligt större nytta av digitaliseringen.

Men tveklöst, det finns stora fördelar för den som lyckas i sin digitaliseringsresa. Särskilt för nya och nystartade företag innebär digitaliseringen uppkomst av nya lösningar och affärsmöjligheter.

Så varför tveka inför digitalisering!

Det som många gånger gör digitaliseringen svårt, eller kanske snarare utmanande, är att spelplanen har ändrats så mycket och så snabbt. Det kräver kompetensutveckling, men kompetensutveckling kostar och för många små och medelstora företag är marginalerna små.

Risken finns därför att de halkar efter och tappar konkurrenskraft. Där är det fyra gånger vanligare att småföretag väljer att inte investera inom nya digitala lösningar.

Några tips som hjälper att se digitaliseringens möjligheter

1. Börja med att säkra att digital kompetens finns. Inventera och analysera tillgång och behov. Den digitala kompetensen är viktig för chefer och bland anställda så det kan uppstå en framriktad rörelse. Skapa och underhåll dit nätverk.
2. Skapa en digitaliseringsstrategi. Få alla med på tåget och öka medvetenheten så alla är förberedda när förändringar kommer tex som påverkar företagets affärsmodell och hur man gör affärer.
3. Börja med mindre projekt dra slutsatser och utveckla. Arbetet för att få till en lyckosam digitalisering kräver öppenhet inför mer omfattande förändringar och uthållighet i att faktiskt genomföra förändringarna och förbättringarna som krävs.
4. Forma en arbetsgrupp och fördela ansvaret. Oavsett titlar så behöver någon få ansvar och det behöver tillsättas resurser som har mandat att genomföra och driva projekt. och nyckelpersoner

Slutsats – Se möjligheterna

Även om det går snabbare med mer teknik och nya konkurrenter så ge inte upp, gör vad du kan för att starta och driva digitaliseringsprojekt. Tex inom marknadsföring och försäljning finns en stor förändringspotential där digitaliseringen kan skapa nya möjligheter.

Du kan inte starta ett företag idag 2020 och inte vara digital eller mobil. Digitaliseringen är på sätt och vis ett vägskäl. Att bli en del av den kräver vissa omställningar. Tveka inte, se möjligheterna!