Välj en sida

Den digitala transformationen och utvecklinge pågår för fullt och ny teknik och IT driver på. Här är några strategiska teknik och IT-trender som är extra smart att hålla ögonen.

Säkerhet – Nyckeln till framgång!

Säkra it system kräver att man undviker dataskyddsincidenter vilket inte bara handlar om att leva upp till lagkrav utan också om att leva upp till kundernas förtroende och deras krav på säkerhet.
Att hantera it-attacker och ransomware kommer vara ett fokusområde där ökad säkerhet till stor del handlar om att få med användarna i detta arbete och att öka deras förståelse.

Molntjänster – Lika hett som det låter?

Hur är säkerheten i molnet egentligen och vilka regler gäller för lagring? Helt klart behöver it och drifts tjänster på it-avdelningen få någon sorts uppgradering så ledningen inser att den är ett måste för att få kontroll över hela it-sfären, inklusive molntjänster.

Upplevelse – Ska med överallt

It är också upplevelse, därför bör it bidra till en mer total kundupplevelse. Tjänster som digitaliseras även inom upplevelsebranschen som tex besöksnäringen innefattas i detta. Man behöver söka smartare alternativ för en bättre helhet med början i en förenklad, smidig och hållbar kundresa.

Beslutsprocesser och analys – För små och stora

Att ta så bra beslut som möjligt är en klar konkurrensfördel. Sätt som mål att medarbetare, maskiner och system ska alltid ha ett informationsövertag så att beslutsstöd och AI bidrar till att rätt beslut kan fattas mer exakt och snabbare. Att kunna analysera företagets resultat och möjligheter får en än större betydelse, så även i mindre företag.

Detta några områden för spaningar inom IT-trender som vi tror kommer att forma år 2022.